Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
3
Số căn:
176
Quy mô:
2.7 ha
Mật độ xây dựng:
37%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:3
Quy mô:2.7 ha Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:176 Ngày hoàn thành:Quý 2/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:3
Quy mô:2.7 ha
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:176
Ngày hoàn thành:Quý 2/2022