Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
3
Số căn:
296
Quy mô:
8.1 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:5 Số tầng:3
Quy mô:8.1 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:296 Ngày hoàn thành:07/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:5
Số tầng:3
Quy mô:8.1 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:296
Ngày hoàn thành:07/2020