Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
549
Quy mô:
111.4 Ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:111.4 Ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549 Ngày hoàn thành:2025
Chủ đầu tư: Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:111.4 Ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:549
Ngày hoàn thành:2025