Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
17
Số tầng:
3
Số căn:
1700
Quy mô:
272 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:17 Số tầng:3
Quy mô:272 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1700 Ngày hoàn thành:Quý IV/2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:17
Số tầng:3
Quy mô:272 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1700
Ngày hoàn thành:Quý IV/2020