07 ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT TỪ NGÀY 01/01/2025

07 điều kiện tách thửa đất từ ngày 01/01/2025 theo khoản 1, khoản 2 Điều...

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0938.120.068