Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đang mở bán
Giá: 16 - 25 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 176
  • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá: 38 - 61 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 549
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đã bàn giao
Giá: 10,5 - 21 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 296
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 15 - 500 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 1700
  • Mật độ xây dựng: 40%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0938.120.068